ابعاداینورترSSI80

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ابعاد اینورتر SSInverter مدل SSI80 :    

                          

در معرفی اینورتر SSI80 گفتیم که این اینورتر برای کاربردهای بسیاری مناسب است علاوه بر آن نکته ای که باعث شده نظر کارفرمایان را به خود جلب کند ابعاد مناسب این اینورتر است که فضای بسیار کمی را داخل تابلو از آن خود می کند و این امر باعث می شود کارفرما از تابلوی کوجکتری استفاده کند و علاوه بر آن که هزینه تابلو ارزان تر می شود در محل پروژه جانمایی راحت تری را داشته باشند.